Сертификат КОКС на 45 и 60 мин от 29.12.2016-1-min